Obchodní podmínky

Obchodní podmínky mamacoffee s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém

obchodě www.mamacoffee.cz mezi společností mamacoffee s.r.o. (dále jen "Prodejce"), IČ

28364601, se sídlem Osmého listopadu 436/48, 169 00 Praha 6 – Břevnov,

zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136329,

a kupujícím, který je spotřebitelem či podnikatelem (dále jen „Kupující“).

 

II. Kupující

Kupujícím se stává každý, kdo vyplní a odešle objednávku na internetových stránkách

www.mamacoffee.cz.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž

nedílnou součástí je sdělení před uzavřením smlouvy, reklamačřád a informace o možnosti

odstoupení od smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v

momentě odeslání objednávky.

Kupujícímu nevznikají koupí produktů na www.mamacoffee.cz žádná práva na používání

registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě

sjednáno jinak.

 

III. Zboží a ceny

Informace o zboží a ceně uvedené Prodejcem na www.mamacoffee.cz jsou závazné s

výjimkou zjevné chyby či překlepu. Ceny zboží jsou prezentovány včetně i bez DPH, včetně

veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o možnostech doručení a přij.maných způsobech platby jsou uvedeny v oddíle VI.

těchto Podmínek.

 

Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si Prodejce možnost

požadovat zálohovou platbu 50 % z celkové ceny objednávky předem; případně dle vzájemné

dohody mezi Prodejcem a Kupujícím.

Vyobrazení zboží na www.mamacoffee.cz má informativní charakter, skutečný vzhled

uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat.

Náklady na použití komunikačních prostředků vynaložené Kupujícím v souvislosti s výběrem

a koupí zboží v internetovém obchodě www.mamacoffee.cz nese Kupující.

 

IV. Objednávka zboží

Odesláním objednávky na www.mamacoffee.cz vzniká mezi Kupujícím a Prodejcem platný

právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách, a se všemi dopady,

které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České

republiky.

 

Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učině

objednávka je závazná. Prodejce obdržení objednávky Kupujícímu bez zbytečného odkladu

potvrdí na jeho uvedený e-mail.

Prodejce má právo od objednávky Kupujícího odstoupit v případě, že objednané zboží je

vyprodané nebo nedostupné, případně Kupující požaduje dodatky či odchylky, které Prodejce

nedokáže v danou chvíli zajistit. Prodejce je povinen o této skutečnosti Kupujícího neprodleně

informovat a Kupující není nadále takovouto objednávkou vázán.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

V. Dodání zboží

Objednané zboží Prodejce dodá na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Zásilka

obsahuje objednané zboží včetně daňového dokladu od plátce DPH.

Prodejce objednané zboží odesílá do 2 pracovních dnů, pokud u daného zboží neuvádí jinou

lhůtu k dodání či jeho nedostupnost.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Kupující je povinen při přebírání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet

balíků, neporušenost lepicí pásky s logem mamacoffee, poškození krabice). Kupující je

oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná či poškozená. V takovém případě je

povinen s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat Prodejci na e-mail

info@mamacoffee.cz.

Převezme-li přesto Zákazník zásilku, nemůže uplatňovat vůči Prodejci reklamaci z důvodu

neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

 

VI. Ceny a způsoby doručení a platby zboží

Náklady na dopravu zboží nese Kupující. U objednávek v celkové hodnotě nad 1999 Kč je

však přeprava na území České republiky zdarma.

 

Způsob doručení zboží stanoví Kupující v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

· osobní odběr v kavárně mamacoffee, Sokolovská 6/85, Praha 8, 186 00,

během otevírací doby uvedené na http://www.mamacoffee.cz/kavarny

 

 

Osobní odběr zboží je vždy zdarma.

 

· zaslání kurýrem PPL a Zásilkovnou po celém území ČR.

- Rozvoz vlastní službou mamacoffee kurýr po Praze. 

 

Cena za dobírku je 25 Kč. 

Cena za přepravu službou PPL je 125 Kč.

Cena za přepravu službou Zásilkovna je 60 Kč. 

Cena za rozvoz kurýrem mamacoffee je 0 Kč, ale je třeba objednat nad 3 000 Kč včetně DPH. 

 

Způsob úhrady zboží stanoví Kupující v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

· dobírkou při převzetí zboží od dopravce

· on-line platba kartou či bankovním převodem

· službou PayPal

· fakturou po předchozí dohodě s Prodejcem

 

VII. Slevy

Prodejce poskytuje pro nákup nad 1500 Kč dopravu zboží zdarma v rámci České republiky.

 

Prodejce poskytuje množstevní slevu pro koncové zákazníky (množstevní sleva ne netýká velkoobchodní zákazníků, pro ně máme speciální cenové hladiny, pro které mohou zažádat na emailu obchod@mamacoffee.cz). Množstevní sleva se zákazníkovi započítá automaticky, při objednání online na webu www.mamacoffee.cz a to v následujících hladinách: 

3 % sleva z celkové ceny, při nákupu nad 3 300,- Kč. 

7 % sleva z celkové ceny, při nákupu nad 7 700,- Kč. 

10 % sleva z celkové ceny, při nákupu nad 11 000,- Kč. 

 

Velkoobchodní ceny: Pro nabídku prosím kontaktujte objednavky@mamacoffee.cz

Pro speciální nabídky, nákup pro dobročinné projekty a poptávky neziskových organizací

(NGO), případně pro barterové nabídky nás prosím kontaktujte na info@mamacoffee.cz.

Další slevy jsou dány vnitřním předpisem firmy a mohou být po vzájemné dohodě

uplatňovány stálými zákazníky.

 

VIII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části

dodávky a ve stejné lhůtě také prodejci zašle nebo předá Odstoupení od smlouvy.

 

K emailovému kontaktu slouží adresa info@mamacoffee.cz, k poštovnímu pak adresa

mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00.

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Prodejce by však

měl být Kupujícím o rozhodnutí zrušit objednávku včas informován.

 

Kupující v této lhůtě nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

 

Zrušení objednávky je možné provést telefonicky (777 745 176) nebo e-mailem

(objednávky@mamacoffee.cz).

 

Prodejce je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným

nákladům na jeho dodání v nejlevnější nabízené variantě do 14 dnů od odstoupení od

smlouvy, ovšem ne dříve, než mu Kupující vracené zboží předá či prokáže, že zboží Prodejci

odeslal.

 

Prodejce vrací peněžní prostředky stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal,

pokud se s Kupujícím nedomluvil jinak.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující povinen Prodejci zaslat (ne na

dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být kompletní, v původním obalu, nesmí

jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží Prodejci nese Kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodejce oprávněn vůči

 

Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou

částku.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle

přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo

nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží, u kterého byl porušen hygienický obal.

 

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: mamacoffee s.r.o., Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00,

info@mamacoffee.cz.

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu

tohoto zboží

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné

podobě)

- Datum

 

IX. Práva a povinností z vadného plně

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané

vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho

množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným z.konným, smluvním nebo i

předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá Prodejce.

 

Kupující může u Prodejce uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého

požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to

 

povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit

požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týk.-li se vada pouze této

součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující

požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí

zboží.

 

Prodejce není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před

převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží Prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání

nebo opotřebení. U věcí prod.vaných za nižší cenu Prodejce neodpovídá za vadu, pro kterou

byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na

přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Prodejce odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měční záruční době nebo v době

použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která

znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či

neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto

porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou

slevu z kupní ceny.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu

nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně),

může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od

smlouvy.

 

Prodejce neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu

k použití.

 

X. Reklamačřád

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodejce nebo osoby určené k opravě bez

zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své

kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit Prodejci, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodejce je možná jen

tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při

nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe kopií dokladu o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodejci nebo do místa určeného

k opravě. Zboží musí být čisté, kompletní a zabalené pro přepravu do vhodného obalu tak,

aby nedošlo k jeho poškození.

Prodejce je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,

případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti

odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30

dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí

této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Prodejce odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny

nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do

doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části,

uplatní se odpovědnost Prodejce jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodejce se zavazuje Kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku emailem

nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Své právo

však musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

 

XI. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodejcem zpracovávány a

uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem

plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodejce

eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich

zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

údajů.

Kupující může Prodejci sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na

 

elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly

jakékoliv náklady.

Prodejce se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než

smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje

Kupujících a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto datům,

k jejich zničení, změně nebo neoprávněným přenosům.

 

XII. Řešení sporů

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v

platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Vzájemné spory mezi Prodejcem a Kupujícím se řeší mediací.

Nedojde-li v průběhu mediačního řízení ke smírnému řešení nebo zmaří-li některá ze stran

mediačřízení, bude spor ve smyslu zák. 216/1994 Sb. předložen k rozhodnutí Rozhodčímu

soudu při hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodovat budou tři rozhodci,

určeni podle uvedeného zákona. Rozhodci budou postupovat podle Rozhodčího řadu

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České

republiky. Rozhodčí nález je konečným rozhodnutím ve věci a smluvní strany se jej zavazuji

respektovat. Místem rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika.

 

XIII. Copyright

Veškerý obsah stránek, publikování nebo další šíření obsahu webu www.mamacoffee.cz ,

nebo jeho částí je bez písemného souhlasu společnosti mamacoffee s.r.o. zakázáno.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají

před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou

vyloučeny.

 

Tyto Podmínky nabývají. platnosti a účinnosti dne 16.1.2024.

Zpět do obchodu